21 Cdo 4091/2015
Datum rozhodnutí: 05.11.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 4091/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně L. K. , zastoupené JUDr. Petrem Kazdou, advokátem se sídlem v Nymburce, Palackého třída č. 223/5, proti žalovanému PolyOne, s.r.o. se sídlem v Praze 8 - Karlíně, Pobřežní č. 620/3, IČO 26689537, zastoupenému Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Na Florenci č. 2116/15, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 161/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. července 2014 č.j. 23 Co 254/2014-124 (správně 23 Co 254/2014-136), takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Marka Vojáčka, advokáta se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Na Florenci č. 2116/15.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9.7.2014 č.j. 23 Co 254/2014-124 (správně 23 Co 254/2014-136) není podle ustanovení § 237 o.s.ř. přípustné, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.; srov. například právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.8.2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014, nebo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.8.2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013 anebo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (vznáší-li dovolatelka výhrady proti správnosti skutkových zjištění soudů a proti jejich hodnocení důkazů), a v dovolacím řízení nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. listopadu 2015

JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu