21 Cdo 4091/2014
Datum rozhodnutí: 07.01.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 4091/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně Z. P. , proti žalované FARE, spol. s r.o. se sídlem v Luhačovicích, Masarykova č. 254, IČO 463 43 784, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a o náhradu mzdy, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 38 C 297/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočka ve Zlíně ze dne 20. prosince 2013 č.j. 60 Co 528/2013-151, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočka ve Zlíně ze dne 20.12.2013 č.j. 60 Co 528/2013-151 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích zastavil, neboť soudní poplatek nebyl zaplacen.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. ledna 2015

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu