21 Cdo 4089/2013
Datum rozhodnutí: 20.03.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 4089/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné Raiffeisen stavební spořitelny a.s. se sídlem v Praze 3, Koněvova č. 2747/99, IČO 49241257, proti povinným 1) J. R., zastoupené JUDr. Josefem Klofáčem, advokátem se sídlem v České Lípě, Sokolská č. 270/8, 2) L. R., a 3) M. R., zastoupenému JUDr. Josefem Klofáčem, advokátem se sídlem v České Lípě, Sokolská č. 270/8, pro 676.560,35 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 9 EXE 4969/2012, o dovolání povinného 3) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 22. května 2013 č. j. 30 Co 636/2012-68, takto:

Dovolání povinného 3) se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného 3) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 22.5.2013 č.j. 30 Co 636/2012-68 podané proti výroku, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne 11.6.2012 č. j. 9 EXE 4969/2012-12 o nařízení exekuce na majetek povinného 3), odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5.4.2011 sp. zn. 20 Cdo 5248/2009), není důvod, aby rozhodná otázka byla posouzena jinak a dovolání proti němu tudíž není podle ustanovení § 237 o.s.ř. přípustné.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. exekučního řádu)

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. března 2014

JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu