21 Cdo 4083/2013
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4083/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v exekuční věci oprávněné RS Konzult, spol. s r.o. , se sídlem v Praze 1, Dušní 112/16, IČO 27082105, zastoupené JUDr. Alešem Rozehnalem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská č. 12, proti povinné Ing. Z. T. , zastoupené JUDr. Martou Ustrnulovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Boušova č. 792, pro 2.059.272,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 33524/2004, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. června 2013, č. j. 14 Co 231/2013 - 280, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Oprávněná je povinna zaplatit povinné na náhradě nákladů dovolacího řízení 1.573,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Marty Ustrnulové, advokátky se sídlem v Praze 9, Boušova č. 792.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. června 2013, č. j. 14 Co 231/2013 - 280, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), když z obsahu dovolání není patrno, od které ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu se odvolací soud měl odchýlit, a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sp. zn. 29 NSČR 55/2013, ze dne 31. října 2013, sp. zn. 33 Cdo 2781/2013, ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, či ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013 ).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2014
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu