21 Cdo 4075/2014
Datum rozhodnutí: 21.10.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4075/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobkyně S. Š. , zastoupené JUDr. Marcelou Andrýskovou, advokátkou se sídlem v Hodoníně, Masarykovo nám. č. 22, proti žalovanému Ing. I. T. , zastoupenému Mgr. Petrou Sedlákovou, advokátkou se sídlem v Modřicích u Brna, Brněnská č. 687, o vyloučení věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 7 C 67/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě, ze dne 21. listopadu 2013, č. j. 54 Co 878/2013 - 84, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 14. července 2014, č. j. 54 Co 878/2013 - 107, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně, směřující dle svého obsahu do výroku I. rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě, ze dne 21. listopadu 2013, č. j. 54 Co 878/2013 - 84, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 14. července 2014, č. j. 54 Co 878/2013 - 107, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. října 2014

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu