21 Cdo 4062/2015
Datum rozhodnutí: 29.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201421 Cdo 4062/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně J. K. , zastoupené JUDr. Jiřím Drápalem, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Horní nám. č. 5/12, proti žalovanému Z. K. , zastoupenému JUDr. Pavlem Pechancem, Ph.D., advokátem se sídlem v Luhačovicích, Masarykova č. 175, o rozvod manželství, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. srpna 2014 č. j. 14Co 379/2014 - 125, takto:

I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 8. 2014 č. j. 14 Co 379/2014 125 není podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k zastavení řízení o osvobození od soudních poplatků pro nedostatek podmínky řízení spočívající v překážce věci pravomocně rozhodnuté srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2011 sp. zn. 25 Cdo 803/2011 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2013 sp. zn. 29 Cdo 1301/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod. č. 99, roč. 2013, k posuzování poměrů účastníka v řízení o osvobození od soudních poplatků srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2013 sp. zn. 32 Cdo 1180/2013, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2013 sp. zn. 30 Cdo 2643/2013, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2014 sp. zn. 21 Cdo 1940/2013] a není důvod, aby rozhodné právní otázky byly posouzeny jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. října 2015 JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu