21 Cdo 4060/2013
Datum rozhodnutí: 16.01.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4060/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně H. H. , zastoupené JUDr. Pavlem Sokolem, advokátem se sídlem v Táboře, Nerudova č. 3078, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 24 Nc 1603/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 1. března 2013 č.j. 15 Co 91/2013-28, takto:

Dovolání žalobkyně se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 1.3.2013 č.j. 15 Co 91/2013-28, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 10.1.2013 č.j. 24 Nc 1603/2012-19 o nepřiznání osvobození od soudních poplatků žalobkyni a o zamítnutí žádosti žalobkyně o ustanovení zástupce z řad advokátů, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť ze strany žalobkyně se jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva; rozhodnutí odvolacího soudu je tedy v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. ledna 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu