21 Cdo 4044/2013
Datum rozhodnutí: 16.01.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4044/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 4, identifikační číslo osoby 411 97 518, proti povinnému Ing. J. B., zastoupenému Mgr. Zuzanou Tinthoferovou, advokátkou se sídlem v Hodoníně, nám. B. Martinů 2802/15, za účasti manželky povinného J. Z. , pro 184.927,- Kč, vedené u soudního exekutora Mgr. Kamila Brančíka, Exekutorský úřad Hodonín, pod sp. zn. 007 EX 1134/06, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. května 2013, č. j. 12 Co 300/2012 - 244, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Proti shora označenému usnesení krajského soudu podal povinný dovolání, které následně vzal prostřednictvím své zástupkyně podáním ze dne 5. 12. 2013 zpět. Nejvyšší soud proto podle § 243c odst. 3 o. s. ř. věty druhé, ve znění účinném od 1. 1. 2013, dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. ledna 2014

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu