21 Cdo 4031/2014
Datum rozhodnutí: 20.11.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4031/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce A. M. , zastoupeného Mgr. Pavlem Halounem, advokátem se sídlem v Praze 2, Španělská č. 770/2, proti žalované Obci Prostřední Bečva se sídlem obecního úřadu v Prostřední Bečvě č. 272, IČO 00304221, zastoupené Mgr. Radimem Vašendou, advokátem se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm, Rožnovská č. 241, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 19 C 66/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. ledna 2014 č.j. 16 Co 246/2013-52, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Radima Vašendy, advokáta se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm, Rožnovská č. 241.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.1.2014 č.j. 16 Co 246/2013-52 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.3.1997 sp. zn. 2 Cdon 475/96, který byl uveřejněn pod č. 75 v časopise Soudní judikatura, roč. 1997, rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.2.2012 sp. zn. 21 Cdo 4468/2010, nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.9.2013 sp. zn. 21 Cdo 3895/2012) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. listopadu 2014 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu