21 Cdo 4015/2009
Datum rozhodnutí: 28.05.2010
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 o. s. ř., § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.

21 Cdo 4015/2009U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce
J. M.
, zastoupeného opatrovníkem Mgr. Davidem Rolným, advokátem se sídlem v Liberci, Chrastavská č. 273/30, proti žalovanému
O. B.
, zastoupenému JUDr. Janem Vodičkou, advokátem se sídlem v Liberci, Valdštejnská č. 381/6, o 125.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp.zn. 15 C 432/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 20. listopadu 2008, č. j. 29 Co 850/2008-120, takto:


I. Dovolací řízení
se zastavuje.

II. Žádný z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř. ):

Proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 20. 11. 2008, č. j. 29 Co 850/2008-120, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Liberci ze dne 16. 7. 2008, č. j. 15 C 432/2004-103, a kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení, podal žalobce dovolání, které vzal podáním ze dne 8. 4. 2010, doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 9. 4. 2010, zcela zpět.


Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. května 2010JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu