21 Cdo 4009/2016
Datum rozhodnutí: 01.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 4009/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Jiřího Doležílka v právní věci žalobce P. B. , zastoupeného JUDr. Vojtěchem Vávrou, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, Školská č. 694/32, proti žalované Městské části Praha - Klánovice se sídlem Úřadu městské části v Praze 9, U Besedy č. 300, IČO 00240281, zastoupené JUDr. Martinem Korbařem, advokátem se sídlem v Praze 2, Lublaňská č. 507/8, o 111.828,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 7 C 128/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. února 2016 č.j. 23 Co 50/2016-105, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24.2.2016 č.j. 23 Co 50/2016-105 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce, jakým právním předpisem se řídí vznik (platnost) pracovněprávních závazků sjednaných před 1.1.2007, srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.11.2010 sp. zn. 21 Cdo 3429/2009, uveřejněný pod č. 18 v časopise Soudní judikatura, roč. 2012, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.7.2012 sp. zn. 21 Cdo 560/2011, uveřejněný pod č. 21 v časopise Soudní judikatura, roč. 2013; k otázce, zda právní úprava účinná před 1.1.2007 umožňovala sjednání odstupného v jiných, než zákonem stanovených případech, srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.2.2009 sp. zn. 21 Cdo 5380/2007 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.9.2012 sp. zn. 21 Cdo 732/2011, uveřejněný pod č. 106 v časopise Soudní judikatura, roč. 2013] a není důvod, aby rozhodné právní otázky byly posouzeny jinak.
Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje. Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. února 2017

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu