21 Cdo 3999/2014
Datum rozhodnutí: 22.10.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 233 odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 3999/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně Mgr. T. S. , zastoupené JUDr. Lubošem Chalupou, advokátem se sídlem v Praze 8, Křižíkova č. 159/56, proti žalovanému CODAN AGENTURA spol. s r.o. se sídlem v Praze 1, Starém Městě, Provaznická č. 399/11, IČO 25108051, zastoupenému Mgr. Lenkou Konvalinovou, LL.M., advokátkou se sídlem v Praze 2, Sokolská č. 1796/44, o určení neexistence zástavního práva , o žalobě na obnovu řízení podané žalovaným proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 15. dubna 2009, č. j. 18 C 223/2006 - 49, a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. ledna 2010, č. j. 11 Co 384/2009 - 83, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 18 C 223/2006, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. ledna 2014, č. j. 11 Co 440/2013 - 145, takto:
I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalovaného, směřující podle jeho obsahu proti výroku usnesení ze dne 15. 1. 2014 (ve vyhotovení rozhodnutí nesprávně uvedeno datum 15. 1. 2013), č. j. 11 Co 440/2013 - 145, jímž Městský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 23. 8. 2013, č. j. 18 C 223/2006 - 112, ve výroku, kterým Obvodní soud pro Prahu 10 zamítl žalobu na obnovu řízení ze dne 16. 8. 2013 podané původním žalovaným, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2011, sp. zn. 21 Cdo 4689/2010, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 28 Cdo 1100/2013) , a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. října 2014

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu