21 Cdo 3990/2013
Datum rozhodnutí: 20.03.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 254 odst. 5 o. s. ř., § 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001Sb.21 Cdo 3990/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné Waldviertler Sparkasse Bank AG se sídlem ve Zwettlu, Sparkassenplatz č. 3, Rakousko, odštěpný závod v Jindřichově Hradci, Klášterská č. 126/II, IČO 49060724, zastoupené JUDr. Filipem Pundou, advokátem se sídlem v Jindřichově Hradci, Klášterská č. 126/II, proti povinné S. Š. , zastoupené JUDr. Marcelou Andrýskovou, advokátkou se sídlem v Hodoníně, Masarykovo náměstí č. 120/22, pro 4.038.077,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 8 EXE 359/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. června 2013 č.j. 54 Co 411/2013-22, takto:

Dovolání povinné se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.6.2013 č.j. 54 Co 411/2013-22 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu.

Z ustanovení § 254 odst. 5 občanského soudního řádu ve spojení s ustanovením § 52 odst. 1 exekučního řádu vyplývá, že pro nařízení exekuce jsou rozhodné jen skutečnosti spočívající ve formální a materiální vykonatelnosti exekučního titulu, a těmito skutečnostmi se v projednávané věci odvolací soud náležitě a správně zabýval. Námitky povinné uvedené v dovolání jsou (podle svého obsahu) návrhem na zastavení exekuce (tvrdí-li povinná, že zástavní smlouva je neplatná) podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.2.2012 sp. zn. 21 Cdo 4377/2009 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.6.2010 sp. zn. 21 Cdo 1844/2008), o kterém lze rozhodnout po nařízení exekuce prodejem zástavy (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.10.2011 sp. zn. 20 Cdo 3513/2010).

Dovolání povinné proto bylo podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítnuto.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. exekučního řádu).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. března 2014 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu