21 Cdo 3982/2013
Datum rozhodnutí: 17.02.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3982/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce Ing. R. U., zastoupeného JUDr. Leonou Grumlíkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Údolní č. 550/61, proti žalovanému Ing. V. N., se sídlem v Brně, Valašská č. 232/7, jako správci konkurzní podstaty úpadce PORTA, a.s. se sídlem v Praze, Na Jezerce č. 14, IČO 255 35 862, zastoupenému JUDr. Zdeňkem Odehnalem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova č. 127/13, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 49 C 61/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. května 2013 č.j. 15 Co 381/2012-519, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 5. 2013 č. j. 15 Co 381/2012-519 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovolatel zpochybňuje skutková zjištění, z nichž odvolací soud vycházel při posouzení, zda byl mezi žalobcem a žalovaným uzavřen byť konkludentně platný pracovní poměr a namítá zároveň, že závěr odvolacího soudu postrádá oporu v provedeném dokazování), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. února 2014


JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu