21 Cdo 3938/2008
Datum rozhodnutí: 18.09.2009
Dotčené předpisy:

21 Cdo 3938/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně A. M., proti žalovanému Z. d. D., o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o žalobě pro zmatečnost podané S. M., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. dubna 2007, č. j. 1 Co 53/2007-92, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 C 7/2007, o dovolání S. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. listopadu 2007, č. j. 1 Co 275/2007-26, takto:


I. Řízení o dovolání S. M. se zastavuje.


II. Žádný z účastníků ani S. M. nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Řízení o dovolání S. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 11. 2007, č. j. 1 Co 275/2007-26, ve výroku, jímž bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 9. 2007, č. j. 25 C 7/2007-11, o odmítnutí žaloby pro zmatečnost, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť S. M. s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a účastníkům v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. září 2009


JUDr. Mojmír Putna, v. r.


předseda senátu