21 Cdo 3937/2013
Datum rozhodnutí: 07.03.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.21 Cdo 3937/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zbyňka Poledny v právní věci žalobce Ing. P. B. , zastoupeného JUDr. Radimem Vicherkem, advokátem se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Masná č. 1493/8, proti žalovaným 1) Ing. I. Z. , 2) MUDr . V. Z. , a 3) Ing. M. S. Ph.D., všem zastoupeným JUDr. Alešem Vídenským, advokátem se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Sokolská třída č. 966/22, o určení neúčinnosti kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 11 C 12/2011, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. července 2013 č.j. 8 Co 375/2013-235, takto:

I. Dovolání žalovaných se odmítá .
II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Radima Vicherka, advokáta se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Masná č. 8.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.7.2013 č.j. 8 Co 375/2013-235 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.4.2010 sp. zn. 29 Cdo 4886/2007, který byl uveřejněn pod č. 10 v časopise Soudní judikatura, roč. 2011, nebo rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.4.2012 sp. zn. 21 Cdo 3358/2011) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaných podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. března 2014 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu