21 Cdo 3926/2013
Datum rozhodnutí: 12.02.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3926/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci zástavního věřitele V. Z. , zastoupeného JUDr. Josefem Sedláčkem, advokátem se sídlem v Šumperku, Starobranská č. 327/4, proti zástavním dlužníkům 1) ZVK CENTRUM spol. s r. o. se sídlem v Jeseníku, Nádražní č. 288/1, IČO 42766575, zastoupenému JUDr. Miroslavem Bartoněm, advokátem se sídlem v Praze 2, Záhřebská č. 577/33, a 2) K. Z. , o soudní prodej zástavy, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 5 C 174/2009, o dovolání zástavního dlužníka 1) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 26. dubna 2013 č. j. 69 Co 677/2012-248, takto:

I. Dovolání zástavního dlužníka 1) se odmítá .
II. Zástavní dlužník 1) je povinen zaplatit zástavnímu věřiteli na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč k rukám JUDr. Josefa Sedláčka, advokáta se sídlem v Šumperku, Starobranská č. 327/4.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání zástavního dlužníka 1) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 26. 4. 2013 č. j. 69 Co 677/2012-248 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například právní názor, který byl vyjádřen přímo v této věci v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2011 sp. zn. 21 Cdo 2786/2011, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2007 sp. zn. 21 Cdo 3161/2006, které bylo uveřejněno pod č. 58 ve Sbírce soudních rozhodnutí s stanovisek, roč. 2008) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Namítá-li zástavní dlužník 1) nesprávnost skutkového závěru odvolacího soudu, že zástavní věřitel doložil skutečnost, že odevzdal zástavnímu dlužníku 1) předmět půjčky, a že tedy osvědčil zajištěnou pohledávku z půjčky, uplatnil tím jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání zástavního dlužníka 1) podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. února 2014


JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu