21 Cdo 3901/2013
Datum rozhodnutí: 17.06.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 52 písm. c) předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 3901/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce J. H. , proti žalované Hotel Liberec, s.r.o. , se sídlem v Liberci I, náměstí Šaldovo č. 1345/6, IČO 272 92 436, zastoupené JUDr. Vladimírem Škrétou, advokátem se sídlem v Liberci II, U Soudu č. 363/10, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru a o 225.600,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 15 C 6/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. dubna 2013 č. j. 29 Co 15/2013-202, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16.4.2013 č.j. 29 Co 15/2013-202 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovolatel zpochybňuje skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že výpověď z pracovního poměru žalobce z důvodu nadbytečnosti zaměstnance žalované odpovídá hlediskům uvedeným v ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce a namítá, že odvolací soud dospěl k nesprávnému závěru o tom, kdy byla žaloba podána), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 17. června 2014


JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu