21 Cdo 3891/2014
Datum rozhodnutí: 22.01.2015
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb., § 138 o. s. ř.21 Cdo 3891, 3901/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobkyně Mgr. D. K. , zastoupené Mgr. Martinem Šedou, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1 Starém Městě, Na Příkopě č. 1096/19, proti žalovaným 1) V. M. , zastoupené JUDr. Pavlem Bergerem, advokátem se sídlem v Praze 10 - Vršovicích, Bělocerkevská č. 1037/38, a 2) Rx MODALITY s.r.o. v likvidaci se sídlem v Praze 5 - Hlubočepích, Trnkovo nám. č. 1112/2, IČO 27077489, o 300.000,- Kč s úroky z prodlení, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 13 C 250/2006, o dovoláních žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. července 2013 č. j. 62 Co 275/2013-493 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. března 2014 č. j. 62 Co 134/2014-548, takto:

I. Dovolací řízení se zastavují.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacích řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 7. 2013 č. j. 62 Co 275/2013-493 a řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2014 č. j. 62 Co 134/2014-548 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o soudních poplatcích ), zastavil.

Podáním dovolání žalobkyni vznikla podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání, který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků za každé z těchto dovolání 2.000,- Kč. Ačkoliv u žalobkyně nejsou splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 občanského soudního řádu, žalobkyně soudní poplatky za dovolání nezaplatila ve stanovené lhůtě ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2014 č. j. 21 Cdo 3891, 3901/2014-670.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. ledna 2015 JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu