21 Cdo 3863/2015
Datum rozhodnutí: 29.09.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 3863/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobkyně ANIMAL'S - CZ, s.r.o. v likvidaci se sídlem v Táboře, Náchod č. 17, IČO 25150090, vymazané z obchodního rejstříku ke dni 12. 7. 2011, proti žalovanému M. T. , o vydání věci a náhradu škody, o žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost podané J. M., proti usnesení Krajského soudu Hradci Králové ze dne 28. července 2008, č. j. 21 Co 312/2008-51, a proti usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 7. května 2008, č. j. 17 C 239/2007-46, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 17 C 239/2007, o dovolání J. M. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. ledna 2015, č. j. 20 Co 15/2015-165, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
J. M. podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 1. 2015, č. j. 20 Co 15/2015-165, a současně požádal pro dovolací řízení o ustanovení zástupce z řad advokátů. Okresní soud v Hradci Králové usnesením ze dne 27. 4. 2015, č. j. 17 C 239/2007-174, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 6. 2015, č. j. 25 Co 219/2015-179, žádost J. M. o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl.

Podáním dovolání vznikla J. M. povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 22. 7. 2015, č. j. 17 C 239/2007-182.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání J. M. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 1. 2015, č. j. 20 Co 15/2015-165, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. září 2015

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu