21 Cdo 3853/2013
Datum rozhodnutí: 22.01.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3853/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobkyně M. H. , zastoupené JUDr. Daliborem Pluskalem, advokátem se sídlem v Trutnově, Horská č. 634, proti žalované K. R. , podnikatelce s místem podnikání v Praze 6, Čs. armády č. 554/14, IČO 69315809, zastoupené Mgr. Viktorem Pavlíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opatovická č. 4, o 147.818,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 19 C 7/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. května 2013 č. j. 35 Co 573/2010-227, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.720,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Dalibora Pluskala, advokáta se sídlem v Trutnově, Horská č. 634.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2013 č. j. 35 Co 573/2010-227 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (napadený rozsudek odvolacího soudu vychází ze závazného právního názoru dovolacího soudu, který byl přímo v této věci - vyjádřen v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2012 č. j. 21 Cdo 3191/2011-178) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Vytýká-li žalovaná odvolacímu soudu nesprávnost skutkového zjištění o rozsahu práce, kterou žalobkyně vykonala pro žalovanou, uplatnila tím jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. ledna 2014 JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu