21 Cdo 3848/2013
Datum rozhodnutí: 06.01.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3848/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce P. P. , zastoupeného Mgr. Janem Úlehlou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská č. 224/37, proti žalované AMTEK PRECISION ENGINEERING CZECH REPUBLIC s.r.o. se sídlem v Písku, Za Pazdernou č. 1531, IČO 26029227, zastoupené JUDr. Davidem Řezníčkem, LL.M., advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, U Černé věže č. 66/3, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp.zn. 9 C 20/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. května 2013 č.j. 19 Co 775/2013-176, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Davida Řezníčka, LL.M., advokáta se sídlem v Českých Budějovicích, U Černé věže č. 66/3.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30.5.2013 č.j. 19 Co 775/2013-176 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. zejména rozsudek býv. Nejvyššího soudu ze dne 30. 11.1967, sp. zn. 6 Cz 193/67, uveřejněný pod č. 34 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1968, rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 10. 1996 sp. zn. 3 Cdon 946/96, uveřejněný pod č. 29 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1997, nebo například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2007 sp. zn. 21 Cdo 1058/2006 apod.) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 6. ledna 2014

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý předseda senátu