21 Cdo 3819/2011
Datum rozhodnutí: 21.03.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
21 Cdo 3819/2011


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně PEYTON INVESTMENTS HOLDINGS LTD. se sídlem v Road Town, Porter Road č. 33, Tortola, Britské Panenské ostrovy, registrační číslo 1016107, zastoupené JUDr. Antonínem Janákem, advokátem se sídlem v Příbrami I, nám. T.G.M. č. 142, proti žalované WALDEMOOR s.r.o. , se sídlem v Praze 2, Myslíkova č. 283/28, IČO 27234291, zastoupené JUDr. Jiřím Kacafírkem, advokátem se sídlem v Plzni, Škroupova 1/1981, o neúčinnost právního úkonu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 285/2005, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. června 2011 č.j. 35 Co 182/2011-325 (správně 35 Co 182/2011-334), takto:

Dovolání žalované se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Dovolání žalované směřuje proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3.6. 2011 č.j. 35 Co 182/2011-325 (správně 35 Co 182/2011-334), kterým bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 2.2.2011 č.j. 10 C 285/2005-302 (správně 10 C 285/2005-311), jímž byl zamítnut návrh žalované, aby žalobkyni byla uložena povinnost složit jistotu na náklady řízení ve výši 1.200.000,- Kč. Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o.s.ř. není dána, a to již proto, že usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé. Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou taxativně vyjmenovány v ustanoveních § 238 a § 238a o.s.ř., a nejde rovněž o žádný z případů procesních rozhodnutí uvedených v ustanovení § 239 o.s.ř.. Z uvedeného vyplývá, že proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí povinnosti složit jistotu na náklady řízení, není podle právní úpravy přípustnosti dovolání v občanském soudním řádu dovolání přípustné.

Protože dovolání žalované směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští, Nejvyšší soud České republiky je - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. března 2012
JUDr. Ljubomír Drápal, v. r. předseda senátu