21 Cdo 3809/2011
Datum rozhodnutí: 21.03.2012
Dotčené předpisy: § 43 odst. 2 o. s. ř., § 211 o. s. ř.
21 Cdo 3809/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně Poradenství pro podniky - Aleš Klaudy, spol. s r.o. se sídlem v Děčíně, Děčín II - Nové Město, Sukova č. 1042/13, IČO 60318911, zastoupené Mgr. Pavlem Baťkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská č. 394/17, proti žalované WALDEMOOR s.r.o. se sídlem v Praze 2, Myslíkova č. 283/28, IČO 27234291, zastoupené JUDr. Jiřím Kacafírkem, advokátem se sídlem v Plzni, Škroupova 1/1981, o neúčinnost právního úkonu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 285/2005, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2010 č.j. 35 Co 533/2010-294, takto:

Dovolání žalované se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2010 č.j. 35 Co 533/2010-294, kterým bylo odmítnuto její odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 13.9.2010 č.j. 10 C 285/2005-284 pro vady, pro něž nebylo možné v odvolacím řízení pokračovat, není přípustné podle ustanovení § 237, § 238 a § 238a o.s.ř., a to již proto, že napadeným usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno ani změněno rozhodnutí soudu prvního stupně. Přípustnost dovolání nevyplývá rovněž z ustanovení § 239 odst. 1 a 2 o.s.ř., neboť nejde o případy v těchto ustanoveních uvedené. Přípustnost dovolání nelze důvodně dovozovat ani z ustanovení § 239 odst. 3 o.s.ř., neboť podle tohoto ustanovení lze podat dovolání jen tehdy, bylo-li potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jímž byla postupem podle ustanovení § 43 o.s.ř. odmítnuta žaloba, popřípadě jímž byl podle tohoto ustanovení odmítnut jiný návrh na zahájení řízení, a nikoliv odmítl-li odvolací soud podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. a § 211 o.s.ř. odvolání pro vady, jež brání jeho projednání (srov. obdobně právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9.12.2004 sp. zn. 29 Odo 829/2003, které bylo uveřejněno pod č. 72 v časopise Soudní judikatura, roč. 2005). Z uvedeného vyplývá, že proti usnesení odvolacího soudu o odmítnutí odvolání není podle právní úpravy přípustnosti dovolání v občanském soudním řádu dovolání přípustné.

Protože dovolání žalované směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští, Nejvyšší soud České republiky je - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. března 2012
JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.
předseda senátu