21 Cdo 3802/2014
Datum rozhodnutí: 20.11.2014
Dotčené předpisy: § 243c o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3802/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobců a) A. Č. a b) J. Č. obou zastoupených Mgr. Tomášem Danielem, advokátem se sídlem v Břeclavi, 17. listopadu č. 48/28, proti žalovaným 1) DRS IMMO a.s. se sídlem v Brně - Zábrdovicích, Příkop č. 843/4, IČO 26285011, 2) MAFID, družstvu se sídlem v Kroměříži, Skopalíkova č. 2600/47, IČO 28330544, a 3) ARKADIUM, družstvu se sídlem v Brně - Líšni, Bartákova č. 2570/7a, IČO 29190240, všem zastoupeným JUDr. Pavlem Strnadem, advokátem se sídlem ve Zlíně, náměstí Práce č. 2512, o neplatnost veřejné nedobrovolné dražby, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 45 C 31/2011, o dovolání žalobců a) a b) proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 31. října 2013 č.j. 60 Co 392/2013-271, takto:

I. Dovolání žalobců a) a b) se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobců a) a b) proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 31.10.2013 č.j. 60 Co 392/2013-271 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.) [srov. též například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.8.2014 sp. zn. 29 NSCR 90/2014], jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení tedy nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. listopadu 2014 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu