21 Cdo 380/2017
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: čl. 104 odst. 2 o. s. ř., čl. 30 odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 380/2017

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci péče o nezletilou A. V. V. , zastoupenou statutárním městem Brno, se sídlem magistrátu v Brně, Dominikánské náměstí č. 1, jako opatrovníkem, dceru V. V. a Š J. , za účasti navrhovatele a) statutárního města Brna městské části Brno-Židenice, se sídlem úřadu městské části v Brně, Gajdošova č. 7, a navrhovatelky b) Z. P. a za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, IČO 000 26 069, se sídlem v Brně, Mozartova č. 18/3, o výchově, o výchovném opatření, o pěstounské péči, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 23 Nc 2401/2015, o dovolání matky a otce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. srpna 2016, č. j. 16 Co 123/2016-296, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání matky a otce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 8. 2016, č. j. 16 Co 123/2016-296, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl. Dovolatelé sice nejsou zastoupeni advokátem ani nedoložili, že by měli právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, není tento nedostatek podmínky dovolacího řízení důvodem k jeho zastavení podle § 104 odst. 2 o. s. ř. Dovolání totiž směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, jenž byl vydán ve věci, v níž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (ustanovení § 30 odst. 1 z. ř. s.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. února 2017


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu