21 Cdo 3798/2013
Datum rozhodnutí: 06.01.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3798/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně S. K. , zastoupené JUDr. Radomírem Šimkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 1417/25, proti žalované Crocodille ČR, spol. s r.o. se sídlem v Praze 9, Poděbradská č. 88/55, IČO 430 01 343, zastoupené JUDr. Alešem Kolářem, advokátem se sídlem v Praze 2, Rumunská č. 21/29, o 1.164.000,- Kč, za účasti Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, IČO 471 16 617, jako vedlejšího účastníka na straně žalované, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 14 C 62/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. června 2013 č.j. 62 Co 190/2013-93, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5.6.2013 č. j. 62 Co 190/2013-93 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. např. bod II. Stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.1.2011 sp. zn. Cpjn 203/2010, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2011, pod poř. č. 50, nález Ústavního soudu České republiky ze dne 29.9.2005, sp. zn. III. ÚS 350/03, rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7.4.2011 sp. zn. 21 Cdo 1004/2010 apod.) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.
Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. ledna 2014

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu