21 Cdo 3793/2013
Datum rozhodnutí: 05.12.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3793/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce J. M. , zastoupeného Mgr. Petrem Galiou, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Sovova 709/5, proti žalované JUDr. Radce Procházkové , advokátce se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova č. 1120/43, jako správkyni konkursní podstaty úpadce Pozemní stavitelství Litoměřice s. r. o. se sídlem v Litoměřicích, Želetická č. 1929, IČO 47784903, o 108.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 19 C 285/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. září 2013 č. j. 9 Co 221/2013-267, takto:


I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 9. 2013 č. j. 9 Co 221/2013-267 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. prosince 2013


JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu