21 Cdo 3791/2013
Datum rozhodnutí: 05.12.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 241a odst. 1, 2 o. s. ř.21 Cdo 3791/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce V. L. , zastoupeného JUDr. Václavem Markem, advokátem se sídlem v Kladně, Vančurova č. 1548, proti žalovaným 1) P. V. a 2) M. W. , oběma zastoupeným JUDr. Lubomírem Svátkem, advokátem se sídlem v Praze 10, Švehlova č. 1900/3, o neúčinnost právních úkonů, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 8 C 61/2006, o dovolání žalobce a žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. února 2013, č. j. 64 Co 320/2010-245, takto:

I. Dovolání žalobce a žalovaných se odmítají .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce a žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2013, č. j. 64 Co 320/2010-245, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v dovolání žalobce byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (zpochybňuje skutková zjištění, z nichž rozsudek odvolacího soudu vychází, předestírá vlastní skutkové závěry, na nichž pak buduje své vlastní a od odvolacího soudu odlišné právní posouzení věci o opodstatněnosti uplatněného nároku) a dovolání žalovaných neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelé spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.); pro tyto vady nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. prosince 2013 JUDr. Mojmír Putna předseda senátu