21 Cdo 3787/2013
Datum rozhodnutí: 17.12.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 3787/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobců a) Ing. J. L. , b) MVDr. J. L. , a c) Ing. Z. L. , všech zastoupených JUDr. Miroslavem Mikou, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní třída č. 365/43, proti žalovaným 1) E. F. P. , a 2) V. P. , zastoupenému JUDr. Petrem Bokotejem, advokátem se sídlem v Praze 3, Táboritská č. 1000/23, o vyklizení bytu, o žalobě pro zmatečnost podané žalovaným 2) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. října 2010, č. j. 62 Co 307/2010-199, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 62 Co 307/2010 (ve věci Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 155/2005), o dovolání žalovaného 2) proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. února 2013, č. j. 4 Co 84/2012-343, takto:

I. Dovolání žalovaného 2) se odmítá . II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobcům na náhradě nákladů dovolacího řízení společně a nerozdílně 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Miroslava Miky, advokáta se sídlem v Praze 1, Národní třída č. 365/43.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání žalovaného 2) proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 2. 2013, č. j. 4 Co 84/2012-343, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (ke zmatečnosti podle ustanovení § 229 odst. 3 o. s. ř. srov. například usnesení býv. Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 8. 1992, sp. zn. 2 Cdo 19/92, které bylo uveřejněno pod č. 25 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1993, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1420/96, které bylo uveřejněno pod č. 1 v časopise Soudní judikatura, roč. 1997, anebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 1996, sp. zn. 2 Cdon 539/96, které bylo uveřejněno pod č. 27 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1998) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného 2) podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2013
JUDr. Mojmír Putna předseda senátu