21 Cdo 3770/2015
Datum rozhodnutí: 09.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 3770/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobkyně Mgr. K. T. , proti žalovanému M. M. , místem podnikání v Třinci - Kanadě, Školní č. 260, IČO 16665091, zastoupenému JUDr. Vlastimilem Burešem, advokátem se sídlem v Mostech u Jablunkova č. 13, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 17 C 252/2013, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. dubna 2015 č.j. 16 Co 34/2015-100, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.4.2015 č.j.16 Co 34/2015-100 neobsahuje v rozporu s ustanovením § 241a odst. 2 o.s.ř. údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání [srov. též právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014, a v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.8.2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014], a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Ostatně, napadený rozsudek odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. právní názor vyslovený v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.5.2010 sp. zn. 21 Cdo 266/2009, který byl uveřejněn pod č. 85 v časopise Soudní judikatura, roč. 2011) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak; dovolání žalovaného tedy nemůže být přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. října 2015
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu