21 Cdo 3766/2014
Datum rozhodnutí: 30.09.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3766/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v exekuční věci oprávněné Komerční banky, a.s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 33 čp. 969, IČO 45317054, zastoupené JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční č. 15, proti povinnému V. D. , pro 50.747,36 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 21 EXE 939/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 29. srpna 2013, č. j. 18 Co 378/2013 - 52, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 29. srpna 2013, č. j. 18 Co 378/2013 - 52, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. září 2014

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu