21 Cdo 3762/2014
Datum rozhodnutí: 20.11.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 158 odst. 2 o. s. ř., § 167 odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 3762/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně J. J. , zastoupené JUDr. Michalem Svobodou, advokátem se sídlem v Brně, Berkova č. 2463/39, proti žalované Mateřské škole Měnín, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci se sídlem v Měníně č. 376, IČO 70997047, zastoupené JUDr. Helenou Hájkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Masarykova č. 506/37, o neplatnost okamžitého zrušen pracovního poměru, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 14 C 95/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. ledna 2014 č. j. 49 Co 84/2010-133, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.800,-Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Heleny Hájkové, advokátky se sídlem v Brně, Masarykova č. 506/37.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.1.2014 č.j 49 Co 84/2010-133 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu.

V soudní praxi nejsou žádné pochybnosti - a odpovídá to požadavkům ustanovení § 158 odst.2 a § 167 odst.2 občanského soudního řádu - o tom, že rozhodnutí soudu se doručuje zástupci, kterého si účastník zvolil (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10.10.2002 sp. zn. 21 Cdo 2277/2001, které bylo uveřejněno pod č. 24 v časopise Soudní judikatura, roč. 2003). V projednávané věci byla zástupcem žalobkyně za řízení před odvolacím soudem (na základě plné moci ze dne 14.2.2007) odborová organizace (Českomoravská konfederace odborových svazů se sídlem v Praze 3, náměstí W. Churchilla č. 2), které se písemnosti doručují (jako právnické osobě) na adresu jejího sídla, ledaže by odborová organizace požádala o doručování na adresu (jinou než je adresa jejího sídla), kterou sdělila soudu; okolnost, kdo před soudem za odborovou organizaci jedná jejím jménem za zastoupeného, je při doručování písemností nerozhodná. Protože odborová organizace za řízení před soudy neurčila adresu pro doručování, bylo zákonu odpovídající jen takové doručení, které bylo provedeno na adresu jejího sídla.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. listopadu 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu