21 Cdo 3737/2015
Datum rozhodnutí: 03.12.2015
Dotčené předpisy: § 241a odst. 3 o. s. ř.21 Cdo 3737/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou ve věci dědictví po M. R. , zemřelém dne 27. května 1973, za účasti M. R., PhD. , zastoupeného JUDr. Lubomírem Müllerem, advokátem se sídlem v Praze 5, Symfonická č. 1496/9, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 35 Nc 3876/2014, o dovolání M. R., PhD., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 26. listopadu 2014, č. j. 83 Co 375/2014-27, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání M. R., PhD., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 26.11.2014, č.j. 83 Co 375/2014-27, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř., a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat [vytýká-li dovolatel odvolacímu soudu, že zastavil řízení o dědictví, aniž mu vydal potvrzení o okruhu zákonných dědiců po zůstaviteli, nezpochybňuje tím závěr odvolacího soudu o nedostatku pravomoci českých soudů z důvodu, že zůstavitel měl ke dni své smrti obvyklý pobyt ve Spojených státech amerických a na území České republiky neměl žádný majetek, na němž rozhodnutí odvolacího soudu (i soudu prvního stupně) spočívá].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. prosince 2015

JUDr. Roman Fiala předseda senátu