21 Cdo 3722/2013
Datum rozhodnutí: 26.02.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201321 Cdo 3722/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce T. B. , zastoupeného Mgr. Pavlem Trnkou, advokátem se sídlem v Praze 2, Apolinářská č. 445/6, proti žalovanému Ing. S. Š. , zastoupenému JUDr. Pavlem Bergerem, advokátem se sídlem v Praze 10, Bělocerkevská č. 1037/38, o vyloučení věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 1 C 35/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. května 2013 č.j. 15 Co 301/2013-124, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30.5.2013 č.j. 15 Co 301/2013-124 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v rozporu s ustanovením § 241a odst.2 o.s.ř. neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (dovolatel toliko odkázal na právní úpravu přípustnosti dovolání účinnou do 31.12.2012, aniž by vůbec vylíčil, proč považuje dovolání za přípustné z hledisek uvedených v ustanoveních § 237 až 238a o.s.ř.); v dovolacím řízení proto nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu