21 Cdo 3700/2014
Datum rozhodnutí: 13.11.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3700/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce Sang Lab klinická laboratoř, s. r. o. se sídlem v Karlových Varech, Bezručova č. 1098/10, IČO 25230271, zastoupeného Mgr. Petrem Šindelářem, LL.M., advokátem se sídlem v Karlových Varech, Moskevská č. 1461/66, proti žalované J. L. , zastoupené Mgr. Rostislavem Částkou, advokátem se sídlem v Nejdku, Rooseveltova č. 654, o 170.975,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 13 C 32/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. září 2013 č. j. 56 Co 341/2013-188, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 10.911,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Petra Šindeláře, LL.M., advokáta se sídlem v Karlových Varech, Moskevská č. 1461/66.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 9. 2013 č. j. 56 Co 341/2013-188 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (žalovaná zpochybňuje skutková zjištění, z nichž rozsudek odvolacího soudu vychází, a vytýká odvolacímu soudu, že se náležitě nevypořádal s rozpory mezi jednotlivými provedenými důkazy), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 13. listopadu 2014


JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu