21 Cdo 369/2014
Datum rozhodnutí: 20.11.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 369/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem ve věci úschovy peněžité částky 110.000,- Kč složené složitelem KOPRIN-MONT spol. s r.o. se sídlem v Praze 4, Na Klaudiánce č. 9, IČO 25628071, zastoupeným JUDr. Ondřejem Kochmanem, advokátem se sídlem v Praze 2, Belgická č. 276/20, za účasti příjemkyně Mgr. H. H. , zastoupené Mgr. Ondřejem Tejnorou, advokátem se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží č. 139/57, o žádosti příjemkyně na vydání předmětu úschovy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 43 Sd 130/2010, o dovolání příjemkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. července 2013 č.j. 24 Co 58/2013-102, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání příjemkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31.7.2013 č.j. 24 Co 58/2013-102 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. listopadu 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu