21 Cdo 3685/2015
Datum rozhodnutí: 17.09.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 287 předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 3685/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce J. P. , zastoupeného Mgr. Martinem Pechem, advokátem se sídlem v Plzni, Malá ul. č. 6, proti žalované České republice Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni, Nádražní č. 2437/2, IČO 751 51 529, o 82.940,-Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 21 C 236/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 13. května 2015, č. j. 61 Co 389/2014-275, takto:
I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 13.5.2015 č. j. 61 Co 389/2014-275 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod (dovolatel zpochybňuje pouze skutková zjištění, neboť jednak ze svého pohledu podává popis průběhu platových úprav a dále zejména polemizuje se závěrem odvolacího soudu založeném na skutkovém zjištění obsahu žalobcem konkrétně vykonávané práce, že vzhledem ke sjednanému druhu práce zaměstnanec ostrahy majetku a osob nebylo zapotřebí provádět změnu pracovní smlouvy, a předestírá opačné skutkové závěry, na nichž buduje své vlastní a od odvolacího soudu odlišné právní posouzení věci), než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 17. září 2015 JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu