21 Cdo 3680/2015
Datum rozhodnutí: 20.10.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.



21 Cdo 3680, 3681, 3682/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce S. M. , o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o žalobě pro zmatečnost a žalobě na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 56 Nc 7/2012, o dovoláních žalobce proti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. května 2013, č. j. 57 Co 139/2013-37, ze dne 29. listopadu 2013, č. j. 57 Co 961/2013-86, a ze dne 29. října 2014, č. j. 57 Co 447/2014-113, takto:

Dovolací řízení se zastavují .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalobce podal dovolání proti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2013, č. j. 57 Co 139/2013-37 (jímž bylo potvrzeno usnesení ze dne 9. 1. 2013, č. j. 56 Nc 7/2012-23, kterým Okresní soud v Ostravě nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů), ze dne 29. 11. 2013, č. j. 57 Co 961/2013-86 (jímž bylo potvrzeno usnesení ze dne 7. 10. 2013, č. j. 56 Nc 7/2012-78, kterým Okresní soud v Ostravě zastavil řízení o osvobození žalobce od soudních poplatků na základě žádosti žalobce uvedené v podání ze dne 18. 9. 2013 ), a ze dne 29. 10. 2014, č. j. 57 Co 447/2014-113 (jímž bylo potvrzeno usnesení ze dne 13. 5. 2014, č. j. 56 Nc 7/2012-104, kterým Okresní soud v Ostravě ve výroku I., II. a III. usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 11. března 2014, č. j. 56 Nc 7/2012-94, opravil číslo jednací usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2013, nesprávně uvedené jako 56 Nc 7/2013-86 , na správně znějící 57 Co 961/2013-86 , nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků pro řízení o odvolání proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 11. 3. 2014, č. j. 56 Nc 7/2012-94, a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o odvolání proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 11. 3. 2014, č. j. 56 Nc 7/2012-94), a současně vždy požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta Mgr. Františka Drlíka pro dovolací řízení.

Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatky z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], které podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků činí u každého dovolání 2.000,- Kč. U dovolatele přitom nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. května 2015, sp. zn. 21 Cdo 958, 959, 960/2015).

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatky z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. září 2015, č. j. 21 Cdo 3680, 3681, 3682/2015-173.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2013, č. j. 57 Co 139/2013-37, ze dne 29. 11. 2013, č. j. 57 Co 961/2013-86, a ze dne 29. 10 2014, č. j. 57 Co 447/2014-113, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2015

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu