21 Cdo 3673/2014
Datum rozhodnutí: 30.09.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3673/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v exekuční věci oprávněné Československé obchodní banky, a. s. se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, IČO 00001350, proti povinné R. Ch. , pro 3.686,85 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 22 Nc 354/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 21. listopadu 2013, č. j. 58 Co 441/2013 - 29, takto:

Dovolání povinné se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 21. listopadu 2013, č. j. 58 Co 441/2013 - 29, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2013, odmítl [aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.)], neboť není přípustné, jelikož směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost [§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.].

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. září 2014

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu