21 Cdo 3670/2010
Datum rozhodnutí: 14.11.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř.
21 Cdo 3670/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce S. M. , o žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.3.2007 č. j. 1 Co 44/2007-63, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 144/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. ledna 2009 č. j. 1 Co 367/2008-19, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13.1.2009 č.j. 1 Co 367/2008-19 (správně č.j. 1 Co 367/2008-32), kterým bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.6.2008 č.j. 23 C 144/2007-15, jímž byla odmítnuta žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost ze dne 7.5.2007 a jímž bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, podal žalobce dovolání.

Žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání. Protože žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů byla pravomocně zamítnuta a protože žalobce přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 26.5.2009, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a nikomu jinému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. listopadu 2011 JUDr. Zdeněk Novotný, v. r. předseda senátu