21 Cdo 3664/2013
Datum rozhodnutí: 16.12.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3664/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce Ing. J. B. , zastoupeného JUDr. Jiřím Rakem, advokátem se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova č. 58/31, proti žalované b.design, spol. s r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, Dr. Stejskala č. 113/2, IČO 26066491, zastoupené JUDr. Ing. Zlatuší Němečkovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Brandlova č. 1558/5, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a o vydání listiny, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 23 C 166/2012, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. srpna 2013 č.j. 19 Co 1761/2013-365, takto:

Dovolání žalované se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9.8.2013 č.j. 19 Co 1761/2013-365, jímž bylo odmítnuto odvolání žalované proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 4.7.2013 č.j. 23 C 166/2012-307, kterým byl žalobci ustanoven podle ustanovení § 30 o.s.ř. k ochraně jeho zájmů ve věci zástupce z řad advokátů, podle ustanovení § 243c odst.1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost [§ 238 odst.1 písm.f) o.s.ř.].

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2013
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu