21 Cdo 3645/2013
Datum rozhodnutí: 18.12.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201321 Cdo 3645/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala ve věci dědictví po Z. Š. , zemřelém dne 31. ledna 2007, za účasti 1) M. M. , zastoupené Mgr. Stanislavem Hykyšem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Zelená č. 267, 2) J. Š. , 3) A. Č. , obou zastoupených JUDr. Radomilem Mackem, advokátem se sídlem v Lanškrouně, nám. J. M. Marků č. 92, 4) P. R. , 5) I. J. , 6) Římskokatolické farnosti Jablonné nad Orlicí , se sídlem v Jablonném nad Orlicí, Náměstí 5. května č. 1, IČO 44469977, a 7) V. S. , vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 20 D 301/2007, o dovolání M. M. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. dubna 2013, č. j. 17 Co 10/2013-353, takto:

Dovolání M. M. se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání M. M. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9.4.2013, č.j. 17 Co 10/2013-353, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.5.2009, sp. zn. 21 Cdo 427/2008, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 14, ročník 2010; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.12.2012, sp. zn. 21 Cdo 281/2011, nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.6.2013, sp. zn. 21 Cdo 4136/2011) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání M. M. podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě odvolacího soudu (§ 243b a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 18. prosince 2013
JUDr. Roman Fiala předseda senátu