21 Cdo 3637/2013
Datum rozhodnutí: 16.12.2013
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 o. s. ř.21 Cdo 3637/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobkyně B. H. , proti žalované Městské části Praha 1 se sídlem úřadu městské části v Praze 1, Vodičkova č. 681/18, IČO 00063410, zastoupené JUDr. Romanem Buzkem, advokátem se sídlem v Praze 10, Počernická č. 367/61, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru a o určení, že pracovní poměr trvá, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 45/2006, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. dubna 2013 č.j. 1 Nc 2762/2012-337, takto:

Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22.4.2013 č.j. 1 Nc 2762/2012-337 podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 věty první o.s.ř. zastavil z důvodu nedostatku funkční příslušnosti Nejvyššího soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.7.1997 sp. zn. 2 Cdon 30/97, uveřejněné pod č. 112 v časopise Soudní judikatura, roč. 1997 nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.12.2010 sp. zn. 21 Cdo 4344/2010).

Protože se tímto usnesením řízení ve věci nekončí, bude i o náhradě nákladů řízení před Nejvyšším soudem rozhodnuto až v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně nebo soudu odvolacího.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. prosince 2013

JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu