21 Cdo 363/2011
Datum rozhodnutí: 24.11.2011
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
21 Cdo 363/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně České televize se sídlem v Praze 4 - Kavčí hory, Na hřebenech II, č. 1132/4, IČO 00027383, proti žalované A. H. , o 1,188.850,- Kč s úrokem z prodlení, o žalobě pro zmatečnost podané žalovanou a Ing. J. H., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. července 2009, č. j. Nco 101/2009-104, a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. srpna 2009, č. j. 25 Co 100/2009-108, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 3 C 143/2006, o dovolání žalované a Ing. J. H. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. ledna 2010, č. j. 25 Co 536/2009-132, takto :

I. Řízení o dovolání žalované a Ing. J. H. se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Řízení o dovolání žalované a Ing. J. H. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 1. 2010, č. j. 25 Co 536/2009-132, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 20. 10. 2009, č. j. 3 C 143/2006-123, kterým byla postupem podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítnuta žaloba pro zmatečnost ze dne 15. 9. 2009, podaná žalovanou a Ing. J. H. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 7. 2009, č. j. Nco 101/2009-104, a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 8. 2009, č. j. 25 Co 100/2009-108, Nejvyšší soud České republiky zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř., neboť dovolatelé nesplnili zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranili.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť dovolatelé s ohledem na výsledek řízení nemají na náhradu svých nákladů právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. listopadu 2011 JUDr. Mojmír Putna, v. r. předseda senátu