21 Cdo 3618/2013
Datum rozhodnutí: 05.12.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3618/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce P. Š. , proti žalované J. V. , s místem podnikání v Krašlovicích č. 40, o 29.676,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 7 C 344/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. ledna 2013 č. j. 19 Co 3032/2012-113, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 1. 2013 č. j. 19 Co 3032/2012-113 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. prosince 2013

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu