21 Cdo 3614/2016
Datum rozhodnutí: 24.11.2016
Dotčené předpisy: čl. 241b odst. 2 o. s. ř., čl. 104 odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 3614/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D. v právní věci péče o nezletilého B. L. , zastoupeného městem Nepomuk, se sídlem městského úřadu Náměstí Augustina Němejce 63, syna matky E. L. , a otce J. L., o zrušení osvojení, vedené u Okresního soudu Plzeň-jih pod sp. zn. 3 Nc 606/2013, o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 3. listopadu 2015, č. j. 56 Co 259/2015-120, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání otce rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 11. 2015, č. j. 56 Co 259/2015-120, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.) a to ani poté, co byl k odstranění vady nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení vyzván Okresním soudem Plzeň-jih ze dne 3. 5 . 2016 č.j. 3 Nc 606/2013-136.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 24. listopadu 2016
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu