21 Cdo 3596/2015
Datum rozhodnutí: 18.09.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 367 odst. 2 písm. a) předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 3596/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobce R. M. , zastoupeného Mgr. Tomášem Palou, advokátem se sídlem v Opavě, Veleslavínova č. 240/8, proti žalované ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem v Ostravě-Kunčicích, Vratimovská č. 689, IČO 451 93 258, o zaplacení 59.274,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 85 C 206/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. května 2015 č.j. 16 Co 42/2015-62, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.5.2015 č.j. 16 Co 42/2015-62 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. k otázce předpokladů odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz například odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 2.7.2009 sp. zn. 21 Cdo 2031/2008, k otázce liberace zaměstnavatele z této odpovědnosti například odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11.9.2013 sp. zn. 21 Cdo 2907/2012, k otázce povahy a postavení tzv. škodní (odškodňovací) komise jako pomocného orgánu zřízeného zaměstnavatelem srov. například důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 2.7.2009 sp. zn. 21 Cdo 2031/2008) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věty druhé o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 18. září 2015
JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu