21 Cdo 358/2014
Datum rozhodnutí: 18.03.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 358/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce P. S. , proti žalované A. U. , zastoupené Mgr. Danou Cigánkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Bašty č. 413/2, o 3.665.896,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 35 C 87/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. ledna 2013 č. j. 15 Co 245/2012-207, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 33.372,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Dany Cigánkové, advokátky se sídlem v Brně, Bašty č. 413/2.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 1. 2013 č. j. 15 Co 245/2012-207 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. března 2014


JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu