21 Cdo 3571/2015
Datum rozhodnutí: 20.10.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 3571/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobkyně A. M. , proti žalovanému Zemědělskému družstvu Dubicko se sídlem v Dubicku, Družstevní č. 5, IČO 00150096, o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalobkyní proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 27. března 2009, č. j. 12 Co 66/2009-17, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 9 C 120/2010, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 30. května 2013, č. j. 69 Co 256/2013-98, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 30. května 2013, č. j. 69 Co 256/2013-98, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Podáním dovolání žalobkyni vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

Ačkoliv u žalobkyně nejsou splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 občanského soudního řádu (u žalobkyně se jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva), žalobkyně soudní poplatek z dovolání nezaplatila ve stanovené lhůtě ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 10. září 2015, č. j. 21 Cdo 3571/2015-267.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. října 2015 JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu